Gentleman až do konce

Na sklonku minulého roku kontaktovala sociální pracovnici Hospice sv. Víta  manželka pana Karla. Ta jí poskytla základní informace o službách hospice a nabídla osobní návštěvu. 

Manželka chtěla svému muži zajistit co nejpříjemnější prostředí. Pan Karel však domácí hospicovou péči zprvu odmítl, a to i přes jeho vážný zdravotní stav a velké bolesti. Den před Vánocemi volal do hospice sám pan Karel. Byl by rád, kdyby za ním přijel lékař a zdravotní sestra, protože se mu přitížilo. Na Vánoce se velmi těšil a chtěl je tradičně strávit doma se svojí ženou, dcerami a maminkou. 

Hospic pana Karla přijal do péče. Lékař mu nasadil lineární dávkovač léků, který mu velmi pomohl zejména od bolesti. Zdravotní sestry pak s rodinou trávily prakticky celé Vánoce. Pan Karel byl šťastný, že si mohl společné chvíle s rodinou užít bez bolestí. 

Pan Karel byl gentleman do poslední chvíle. Na závěr každé návštěvy, i když se mu už špatně chodilo, doprovázel sestřičky z patra jejich rodinného domu až k brance. Den před úmrtím už ze schodů nemohl sejít. Sestřička však věděla, jak mu na tom záleží, a tak mu vřele poděkovala s tím, že to dneska zvládne dolů sama. 

Pan Karel zemřel těsně před koncem roku. Za přítomnosti milované a pečující rodiny, klidně, bez bolesti, důstojně. 

Obava z konce života je přirozená. Proto se pracovního domácích hospiců zaměřují především na to, aby nemocný mohl dožít své poslední dny co nejkvalitněji, bez bolesti a dalších symptomů, které jeho onemocnění přináší.