Domácí hospic zajistí veškerou potřebnou péči

Manželé Oldřich a Olga oslavili před dvěma lety zlatou svatbu. V loňském roce se paní Olze přitížilo, a proto navštívila praktickou lékařku. Následně absolvovala několik odborných vyšetření. Nakonec jí lékaři sdělili diagnózu onkologického onemocnění bez naděje na vyléčení. 

Praktická lékařka jim doporučila, aby požádali o pomoc Hospic sv. Alžběty v Brně. Lékař z hospice nastavil paliativní léčbu. Sestry kontrolovaly zdravotní stav, podávaly potřebné léky, poskytovaly důležité rady osobně nebo po telefonu. Paní Olga dostala všechny potřebné zdravotnické přístroje i hygienické pomůcky. Hospic poskytl rodině také duchovní podporu. 

Péče domácího hospice trvala dva měsíce. Když paní  Olga zemřela, sestřička připravila její tělo na poslední rozloučení. Její manžel Oldřich s odstupem k práci zaměstnanců domácího hospice uvedl: „Všichni vynikali lidským a citlivým přístupem k manželce i k nám. Moje žena si s nimi vytvořila doslova osobní vztah. Lékař, zdravotní sestry, sociální pracovníci pro nás byli velkými pomocníky.”

Domácí hospice poskytují péči multidisciplinárního týmu. To znamená, že pacienti i rodiny mohou využít kromě zdravotní a sociální péče, také podporu psychologa, kaplana a k dispozici mají i půjčovnu zdravotnických pomůcek.